สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 29 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 


การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์

จำแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า"พระราชบัญญัติ" คุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ.2535 ( ) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม 
                      2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

 หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของ เจ้าของรถยนต์  ผู้ครอบครองรถยนต์หรือ

ผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมาย แต่อย่างใด การประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่

หลายในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็นการ ประกันภัยในภาคสมัครใจ 

 

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ  
     
       1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่

คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัย
             2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุ

ผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิด

ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้

รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน 


 


                ประเภทของกรมธรรม์ และความคุ้มครอง
การประกันภัยรถยนต์ แบบใหม่ มีความคุ้มครองให้เลือก 5 ประเภท คือ
  ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
•
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
•
ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
•
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

  ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ
•
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
•
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
•
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย
  ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
•
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
•
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  ประเภท 4 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก
•
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง
  ประเภท 5 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง
•
ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
•
ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
•
ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่ต้องแจ้งคู่กรณีได้เท่านั้น
•
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

  รูปแบบประกันภัยในปัจุบัน

     ในปันจุบันนั้นประเภทของประกันภัยรถยนต์นั้นได้มีการเพิ่มขึ้นอีกหลายรูปแบบด้วยกัน โดยหลักแล้วก็มาจาก ประเภทของประกันภัยท้ง 5 ประเภท 

        ประเภทของประกันภัยที่เกิดขึ้น มี   ประกันภัยรถยนต์ 2 + และ ประกันภัยรถยนต์ 3 + 

  รูปแบบประกันภัยที่หน้าสนใจ

                      มาเป็นส่วนหนึ่งกับ  บ้านvrmittare คลิก... 
                                แจ้งทำประกันภัยกับ บ้านvrmittare คลิก.... 
      ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับ เจ้าหน้าที่ของ บ้านvrmittare คลิก.....

   มิตรแท้ประกันภัย

  มิตรแท้ประกันภัย

    มิตรแท้ประกันภัย

 

 

 

 ประกันภัยชั้น3ซ่อมเรา

   มิตรแท้ประกันภัย

  เป็นแบบประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง  ได้ทั้ง รถยนต์สูญหาย และ ไฟไหม้

    สิ่งที่ได้รับจากการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับ บ้านvrmittar โดยที่สามารถซื้อประกันถัยได้ในราคาพิเศษ
- - - - - - - - - -
Link ที่เกี่ยวข้อง
การประกันภัยรถยนต์ คือการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์  

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure