สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 20 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


   ความคุ้มครองกรมธรรม์ ประกันภัยป้ายโฆษณามี 2 หมวด 
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  บรัษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้ายหรือ    โครงสร้าง  อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุ  ไฟไหม้  ฟ้าผ่า  ภัยระเบิด  หรือ การลักทรัพย์ 
    ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  บริรัษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บ  การเสียชีวิต  หรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน  อันเกิดจากป้ายโฆษณา  ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย  และอุบัติเหตุ  ดังกล่าวเกิดจาดภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง 
    ข้อยกเว้นที่สำคัญ  บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายอันเกิดจาก  สาเหตุ ดังนี้ 
    ข้อยกเว้นที่ใช้กับ  
     ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
    ความเสียหายต่อเนื่อง หมายถึง  ความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น  การขาดรายได้ 
    ความเสียหายอันเกิดจาก  น้ำท่วม  ลมพายุทุกประเภท   ภูเขาไฟระเบิด  แผ่นดินไหว 
    สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล 
    การแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือการนิวเคลียร์ 
    ข้อยกเว้นเฉพาะ  ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 
    การละลาย  การไหม้ของหลองไฟหรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือความเสียหายของ    เครื่องยนต์กลไก  หรือความบกพร่องของไฟฟ้าหรือเครื่องจักรกล 
    การซ่อมแซม   การทำความสะอาด  การเคลื่อนยายหรือการติดตั้ง การสึกหรอการเสื่อมสภาพ  การเสื่อมราคา 
    ความเสียหายของหลอดไฟ  เว้นแต่หลอดไฟถูกกระแทก 
    การใช้งานมากเกินขนาด  ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด  หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง 
    ความเสียหายจากสภาพอากาศ
    ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเต็มได้ 
              ค่าขนย้ายซากทรัพย์  ป้ายและโครงสร้าง 
              ภัยที่เกิดจากลมพายุ

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure