สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 22 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


  
        คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่ง ( ผู้เอาประกันภัย ) ต่อสินค้าที่รับขน สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าซึ่งเป็นของผู้ส่งหรือผู้รับ     ความเสียหายอันเกิดจากการส่งมอบสินค้าชักช้า(ถ้าซื้อความคุ้มครองการส่งมอบชักช้า ) อันเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง และผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (ไม่คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาขนส่งระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้ส่งหรือผู้รับสินค้า)     การขโมยสินค้าจากยานพาหนะในขณะที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือผู้เอา ประกันภัยไม่อยู่ในวิสัยที่จะดูแลยานพาหนะนั้นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
  ความรับผิดตามกฎหมาย.. หมายถึง ความรับผิดของผู้ขนส่งต่อสินค้าที่รับขน ซึ่งได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุโดยความประมาทเลินเล่อของผู้ขนส่งหรือลูกจ้าง 
 กฎหมาย.. หมายถึง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด หรือว่าด้วยรับขนของหรือ พ.ร.บ จราจรทางบก   
ต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือบุคลธรรมดา 


ต้องเป็นสินค้าของผู้ส่งหรือผู้รับ(ไม่คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินของผู้ประกอบการขนส่ง) ในการทำประกันภัยขนส่งนั้นเราสามารถทำประกันภัยแบบเต็มปีและขนส่งเฉพาะเที่ยว
  แบบเต็มปี.... ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น-สิ้นสุดตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ และเมื่อสินค้าขนขึ้นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งแล้ว รวมถึงการสูญหายหรือความเสียหายขณะขนขึ้น-ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง
  แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว.... ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น เมื่อสินค้าขนขึ้นยานพานะที่ใช้ในการขลส่งแล้วรวมถึงการสูญหายหรือ ความเสียหายขณะขนขึ้น - ขนลง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้าง จนถึงจุดหมายปลายทางและสิ้นสุดเมื่อเสร็ดสิ้นการขนถ่ายสินค้าออกจากยานพาหนะหรือส่งมอมสินค้าแล้ว 

โดยที่สามารถระบุได้ตามชนิดของยานพาหนะ 

                                                     หัวรถลากที่ไม่สามารถบรรทุกสินค้าได้.... ต้องระบุเลขทะเบียนหัวรถลาก กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัย  โดยไม่ต้องระบุเลขทะเบียนรถพ่วงหรือห่างพ่วง 
      รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าได้และสามารถลากจูงรถพ่วง.... ต้องระบุเลขทะเบียนรถบรรทุกสินค้าได้และเลขทะเบียนรถพ่วงหากระบุเฉพาะหมายเลขทะเบียนคันใด กรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองเฉพาะคันที่ระบุหมายเลขทะเบียนนั้น  

       ติดต่อสอบถาม  คลิก !

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure