สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 26 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 


     

...การประกันอัคคีภัยสำหรับร้านอาหารรวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก...

ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจากสาเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก็สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือเพื่อการอยู่อาศัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานที่ประกอบการ หรือเกิดจากการใช้สถานที่ประกอบการหรือเกิดจากสถานที่ประกอบการ

ความคุ้มครองที่ขยายเพิ่มในส่วนของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ไฟไหม้และการระเบิด: สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากไฟไหม้และการระเบิด ยกเว้นการระเบิดของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันหรืออุปกรณ์ส่วนควบของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน

ความเสียหายจากน้ำและควัน: สำหรับการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากจากน้ำและควันซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภายในสถานที่ประกอบการ
อาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ: สำหรับการเจ็บป่วยขอบุคคลภายนอกอันเกิดจากอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจัดจำหน่ายโดยผู้เอาประกันภัยมีสภาพเป็นพิษ โดยต้องบรรจุในภาชนะที่มีการป้องกันและจำหน่ายภายในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัยเท่านั้นจำนวนเงินจำกัดความรับผิด5,000 บาท/คน และ 100,000 บาท /ครั้ง
การให้สัญญาณจราจรผิดพลาดโดยพนักงานรักษาความปลอดภัย: สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการให้สัญญาณจราจรผิดพลาดโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยของผู้เอาประกันภัย
ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น: สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการบาดเจ็บของลูกค้าหรือแขก ซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่ประกอบการของผู้เอาประกันภัย
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 5,000 บาท/คน และ100,000 บาท /ครั้ง

การพิจารณารับประกัน
ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน
1.สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งสร้างด้วยปูนหรือคอนกรีตทั้งหลัง
2.ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์สิ่งตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า สต็อกสินค้า

         

  • ท่านสามารถทำประกันภัยอัคคีรวมไปถึงความคุมครองที่ครบวงจรในครั่งเดียว
  • ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกับการทำประกันภัยแบบแยกกรมธรรม์
  • ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่ท่านจ่ายไป
  • เป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ในยามเกิดเหตุขึ้น

            สมารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มจากทีมงานของเรา คลิก !


 

 การประกันอัคคีภัยร้านค้ารวมโจรกรรม

 การประกันอัคคีภัยร้านค้าย่อย

การประกันอัคคีภัยร้านอาหาร

 

 

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure