สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 25 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


    
               ดูแลความรักความห่วงใย  อบอุ่นยิ่งขึ้นเพื่อคนรักสุนัข.. จาก มิตรแท้ประกันภัย !             
     การเลี้ยงสุนัขในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนไป  เนื่องจากกลุ่มคนรักสุนัขได้ดูแลเอาใจใส่ และมอบความรักให้กับสุนัขของตนเองมากขึ้น  เสมือนเป็นสมาชิกอีกหนึ่งชีวิตในครอบครัวทำให้คุณภาพชีวิตสุนัขดีขึ้น  ไม่ว่าอาหารสุนัขที่มีหลากหลายรูปแบบ มีวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การตรวจรักษาโรคสุนัขที่ทันสมัย  การเข้าไปเรียนในโรงเรียนฝึกสุนัข ตลอดจนการอาบน้ำเสริมสวยสุนัข สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สุนัขยุคนี้มีความสำคัญต่อมนุษย์  ด้วยความรักและความผูกพันของเจ้าของที่มีให้ต่อสุนัขนับวันก็ยิ่งจะมีแต่เพิ่มมากขึ้น แต่บางคั้งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับสุนัขตัวโปรดของคุณก็ได้  เรามีกรมธรรม์ต่าง ๆ ให้กับสุนัขตัวโปรดของคุณ

     กรมธรรม์ประเภทให้ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยยานพาหนะ 
     กรมธรรม์ประเภทให้ความคุ้มครองชีวิตสุนัขจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 
     กรมธรรม์ประเภทให้ความคุ้มครองชีวิตสุนัขจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยมีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
       ความคุ้มครองของการประกันภัยสุนัข
1 การตายของสุนัขโดยอุบัตืเหตุ * ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ *
     * อุบัติเหตุ * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกตัวสุนัขและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัย
มิได้เจตนาหรือมุ่งหว้ง
     * ยานพาหนะ * ยานพาหนะทางบกทุกชนิดที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้สำหรับเดินบนสาธารณะ
2 การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค
     * การเจ็บป่วย * อาการผิดปกติ การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข
3 ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1
     ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข  โดยโรงพยาบาลสัตว์หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์
4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
     สำหรับการบาคเจ็บทางร่างกายการเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกระทำของสุนัขซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของสุนัขหรือผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ดูแลรักษาสุนัขแทน 


  

ความรัก  ความห่วงใย  ประมาณค่าไม่ได้  บอกให้เขารู้ว่า  คุณรักเขามากแค่ไหน  ด้วยประกันภัยสุนัข** ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW ..

                    ความคุ้มครองที่ได้รับ..                 

       คุ้มครองชีวิตสุนัขจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วย   10,000 บาท
       คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสุนัขจากอุบัติเหตุ          4,000 บาท
       คุ้มครองสุขภาพ,ชีวิตและทรัพย์สินบุคคลที่ 3        5,000 บาท

          แค่วันละ 6 บาทเท่านั้น ปีละ 1,935 บาท
 ได้รับความคุ้มครอง 3 คุ้ม มูลค่าสูงถึง 19,000 บาท  
  
         

                                          ตารางการประกันภัยสุนัข
 สายพันธุ์สุนัข
 ตายโดยอุบัติเหตุ 
 หรือการเจ็บป่าย

  ค่ารักษาสุนัข
 เกิดจากอุบัติเหตุ

   ความรับผิด 
ต่อบุคคลภานอก
เบี้ยประกันภัย
ไม่สามารถระบุสายพันธุ์    5,000 บาท    2,000 บาท    5,000 บาท  1,075 บาท
poodle   10,000 บาท    4,000 บาท    5,000 บาท  1,935 บาท
สุนัขไทยบางแก้ว   12,000 บาท    4,000 บาท    5,000 บาท  2,343 บาท
สุนัขไทยหลังอาน   15,000 บาท    5,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
german shepherd   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
chihuahua   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
pug   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
shih tzu   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
boxer   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
rottweiler   15,000 บาท    6,000 บาท    5,000 บาท  2,848 บาท
saint bernard   20,000 บาท    8,000 บาท    5,000 บาท  3,760 บาท
siberian husky   20,000 บาท    8,000 บาท    5,000 บาท  3,760 บาท
chow chow   25,000 บาท    8,000 บาท    5,000 บาท  4,244 บาท
bull terier   25,000 บาท    8,000 บาท    5,000 บาท  4,244 บาท


  เงื่อนไขและเอกสารประกอบการรับประกันภัย
สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน-ไม่เกิน 7 ปี และต้องฝังไมโครชิพแล้ว
สำเนาใบรับรองการฉีดวัซีน 5 โรค * โรคไขหัดสุนัข *โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ * โรคเลปโตสไปไรชีส
                                          * โรคลำไส้อักเสบ * โรคหวัด
สำเนาผลการตรวจสุขภาพ
  เอกสารเพิ่มเติม กรณีต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่าที่กำหนดไว้ในตาราง
สำเนาผลการตรวจเลือด *ถ้ามี*
สำเนาใบเสร็จซื้อขาย *ถ้ามี* สำเนาใบ pedigree *ถ้ามี*
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย
..ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทีมงานของเรา .. คลิก ! 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  น้องหมา ๆ

 

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure