สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!

 

  จุดเด่นของธุรกิจ

  การสมัครตัวแทน

  แผนการตลาด

  พ.ร.บ.รถยนต์

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ประกันภัยวินาศภัย

  การเข้าอบรมแผนการตลาด

  ประกันภัยรถยนต์ 2 plus+

  ประกันภัยรถยนต์ 3 plus +

  ประกันภัยรภยนต์ชั้น 3

  ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยรถยนต์แต่ละชนิด

  สินค้าประกันภัยของเรา

  ขั้นตอนการสั่งซื้อประกันภัย

  ซื้อประกันภัยราคาตัวแทน

  ทำไมต้องทำธุรกิจประกันภัย

  ประกันภัยระหว่างก่อสร้าง


ข้อมูลเว็บไซต์

 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+จำนวนผู้เยี่ยมชม 82595  ครั้ง
  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+ online user 18 ท่าน
 


    บริการประกันภัย


 


   

        การประกันภัยบ้านพักอาศัย โดยปกติจะเน้น         เฉพาะการคุ้มครองอัคคีภัยเท่านั้น แต่สำหรับสิทธิพิเศษ"มิตรแท้"นี้จะให้ความคุ้มครองท่านมากกว่า     
      ท่านสามารถทำประกันภัยอัคคีภัยครั้งเดียวแต่ได้รับความคุ้มครองที่ครบวงจร 
     โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์แบบแยกประเภทสามารถทำให้ท่านจ่ายเงินน้อยลงได้ 
     ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่ท่านจ่ายไป

                           ประเภทของทรัพย์ที่สามารถเอาประกันถัยได้                        

       ตัวอาคาร คุ้มครองตัวอาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดอากาศยาน การไหลล้น หรือการแตกของแท็งก์น้ำ/อุปกรณ์หรือท่อน้ำ ถูกชนโดยยานพาหนะทางบก แผ่นดินไหว ลมพายุ     และการใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร เพื่อการลักทรัพย์ 
       ทรัพย์สินในอาคาร คุ้มครองทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใน อาคาร ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย อันมีสาเหตุจาก ไฟไห้ม ฟ้าผ่า การระเบิด อากาศยาน  หรือการแตกของแท็งก์น้ำ/อุปกรณ์หรือท่อน้ำ ถูกชนโดยยานพาหนะทางบก แผ่นดินไหว ลมพายุ การลักทรัพย์โดยใช้กำลังรุนแรงเพื่อเข้าไปหรือออกจากอาคาร       การชิงทรัพย์  การปล้นทรัพย์
 
      ค่าใช้จ่ายที่พักอาศัยชั่วคราว ชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับ เป็นค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ในกรณีที่ตัวอาคารที่เอาประกันภัยไว้เกิดความเสียหาย จากภัยที่คุ้มครองจนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้
 
       ทรัพย์สินส่วนบุคคล คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เสื้อผ้า อันมีสาเหตุ จากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย และที่เกิดขึ้นขณะเดินทางทั่วโลก
 
       อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองตัวท่านและคู่สมรส รวมถึง บุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ในกรณีประสบอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ แล้วมีผลทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะที่สำคัญ ทุพพลภาพถาวร รวมถึง ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน การทำงาน การเล่นกีฬา และไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือในสถานที่แห่งใดในโลก
 
       ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือผู้เช่า ซึ่งมิได้ดูแลบ้านของท่านให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น ได้รับบาดเจ็บหรือ ทรัพย์สินเสียหายโดยเกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของ ตัวท่านหรือคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี


 

           สะดวก รวดเร็ว ส่งถึงที่ ต้องการทำประกันภัยให้คิดถึงเรา คลิกคลิก!

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

1. ตัวอาคารบ้านอยู่อาศัย โรงรถ

อาคารย่อย (ไม่รวมรากฐาน)
-
รวมสิ่งติดตั้งตรึงตราภายในอาคาร

กำแพง รั้ว และประตูรั้ว
-
รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง

 เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
- รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ
ภายในบ้าน

100,000 บาท

500,000 บาท

5,000,000 บาท

2. ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ชิงทรัพย์ และ

ปล้นทรัพย์

7,000 บาท/ชิ้น

10,000 บาท/ชิ้น

50,000 บาท/ชิ้น

 

100,000 บาท/ครั้ง

200,000 บาท/ครั้ง

500,000 บาท/ครั้ง

ค่าซ่อมแซมประตู หน้าต่าง จากการโจรกรรมงัดแงะ

10,000 บาท/ครั้ง

20,000 บาท/ครั้ง

50,000 บาท/ครั้ง

3. ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเช่าเพื่อที่พักอาศัยชั่วคราว หากที่อยู่

1,000 บาท/วัน

1,500 บาท/วัน

5,000 บาท/วัน

อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้        จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้

30,000 บาท/ครั้ง

45,000 บาท/ครั้ง

150,000 บาท/ครั้ง

4. ทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ไม่คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง

20,000 บาท/ครั้ง

5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับผู้เอาประกันภัยและครอบครัว

- คุ้มครองบุตร 50% ของวงเงินหลัก -

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และ

ทุพพลภาพถาวร

100,000 บาท/คน

300,000 บาท/คน

500,000 บาท/คน

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

10,000 บาท/คน

30,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน

6. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

500,000 บาท/ครั้ง

500,000 บาท/ครั้ง

1,000,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัยต่อปี (รวมภาษีและอากร)

 

 

 

ไม่ซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

2,000 บาท

3,400 บาท

11,000 บาท

ซื้อทุกความคุ้มครอง

3,500 บาท

6,400 บาท

16,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเพิ่มต่อทุนประกันภัยข้อ 1  เพิ่ม 100,000 ละ

130 บาท

130 บาท

110 บาท

ขอบเขตของการรับประกันภัย 
     1. รับประกันทุกพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
      2. รับประกันเฉพาะเขตอำเภอเมืองของทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์   นครพนม
          ยโสธร เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว
อำนาจเจริญหนองบัวลำภู และ สตูล
      3. ในกรณีที่เป็นบ้านในหมู่บ้านจัดสรร หรือบ้านเดี่ยว
สามารถรับประกันภัยได้ทุกพื้นที่
ในประเทศไทย
     
4.
ยกเว้นไม่รับประกันสำหรับบ้านในเขตอันตรายชั้น ก. และ ข.
ทรัพย์สินที่ไม่รับประกันภัย
      1. สิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
หรือไม้ล้วน
      2.
ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ธนบัตร แบบแปลน พิมพ์เขียว สมุดบัญชี
         โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ภาพเขียน อัญมณีมีค่า และแสตมป์ เป็นต้น

    ประกันอัคีภัยที่อยู่อาศัย     ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด      ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม     ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจ คลิก! 

  

 

สมัครร่วมธุรกิจเครือข่ายกับทีมงาน บ้าน VRMITTARE NETWORK : เรามีระบบเว็บไซต์ขยายงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด กับธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุด ความเสี่ยงน้อยที่สุด  คุณสำเร็จได้ไม่ยาก.... สนใจธุรกิจคลิก Now! ร้านค้าประกันภัยออนไลน์ บ้านVRMITTARE NETWORK  ถึงแม้คุณอยู่ที่ไหน เราก็จะส่งถึงมือคุณ ได้ทั่วประเทศ  สนใจคลิกNOW!
                 บ้าน VRMITTARE  NETWORK
 339/164 สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260
         ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  084-4487888 , 088-0051770 

   ไอดีไลน์  vrmittare2010   E-MAIL :  somchail@mittare.com
ติดต่อสอบถาม คุณ, โทรศัพท์ , email :
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์ 3+ ประกันภัยรถยนต์ 2+Power by :wowinsure